14/9/08

Mutual de ConductorsOficina d'assegurances situada al carrer de la Mare de Déu de Núria, té molt bon accés fins i tot podeu veure a la fotografia que hi ha un passamà al llarg de la rampa.
Queda pendent d'averiguar si les portes s'obren automàticament.