14/9/08

Farmàcia ArimanyFarmàcia accessible situada a la plaça Maluquer i Salvador, les seves portes s'obren automàticament. La mobilitat a dins també és bona.